66760916 - 66760314 - تهران، خیابان انقلاب، مابین نجات الهی و میدان فردوسی نبش نوین چرم و کافه آگر، ساختمان ایرفرانس پلاک 816 طبقه 3 واحد 12 و 13
تماس با نمایندگی بلک بری ، نمایندگی مجاز بلک بری ، نمایندگی اصلی بلک بری

آدرس دفتر تهران :

تهران، خیابان انقلاب، مابین نجات الهی و میدان فردوسی نبش نوین چرم و کافه آگر، ساختمان ایرفرانس طبقه ۳ واحد ۱۲ و ۱۳

۶۶۷۶۰۳۱۴ – ۶۶۷۶۰۹۱۶ –  ۰۹۱۹۳۳۹۰۷۳۹ – ۰۹۱۰۸۵۱۸۵۸۵

تماس با نمایندگی بلک بری ، نمایندگی مجاز بلک بری ، نمایندگی اصلی بلک بری